Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home  ·  Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2014
Kaatsmuseum
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
>           01 02
> 03 04 05 06 07 08 09
> 10 11 12 13 14 15 16
> 17 18 19 20 21 22 23
> 24 25 26 27 28 29 30Agenda deze week:

Zaterdag, november 22
10:00 - 14:00 Zaalkaatsen FBA
Woensdag, november 26
Evenement start om 10:00 Zaalkaatsen heren 55+Zoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Free counter and web stats

KNKB VOLOP IN BEWEGING

KNKB VOLOP IN BEWEGINGHerman Sytema heeft op alle punten gelijk, maar ‘dat gesoademiter mei dy pear haadklassers’ staat niet los van de problematiek die hij schetst. Dit ‘gesoademiter’ heeft invloed op alle facetten van de kaatssport, want dit heeft ervoor gezorgd dat het kaatsen zijn gezicht goeddeels kwijt is.

‘Professionalisering tot de dood erop volgde’ zal de titel van het laatste hoofdstuk van het boek over de kaatsgeschiedenis luiden. ‘Doorgeschoten professionalisering tot de dood erop volgde’ is een betere titel, want dat is wat er gebeurt, als men op zo’n kleine sport de wetten van de mondiale sporten tracht toe te passen. Zo werd het vertrek van Franeker naar Heerenveen van een tamelijk idiote motivering voorzien: voetballen en kaatsen, ze zouden elkaar wederzijds positief kunnen beďnvloeden. En: tennis en golf hebben een ranking en dus moet ook aan het kaatsen een ranking worden gekoppeld. Doorgeschoten professionalisering leidt tot ellende. Jammer dat ellende ook de sport zelf – óp en óm het veld - heeft aangetast: het spel is technisch voor de meeste spelers te moeilijk geworden en het publiek blijft dan ook weg. (Foto: Henk Bootsma).

‘De KNKB volop in beweging’, zo heet het zelfbevlekstuk dat de KNKB op haar website publiceerde, een beweging die - volgens het hoofdbestuur - wordt geleid door een hoofdbestuur en een directeur met een klein professioneel team. En het moet worden toegegeven, er is veel beweging, óók bij de kleinere participanten, de verenigingen. Alleen op Algemene Vergaderingen e.d. is die beweging wel wat eentonig: hoofden worden daar vooral op en neer bewogen.


Lees verder: KNKB VOLOP IN BEWEGING

 

Keatsbűn yn it offinsyf
Gepost op: Vrijdag 21 november @ 10:03:11 (217 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2014


Foarsitter Sipke Saakstra sette tongersdeitejűn by it begjin fan de Algemiene ledegearkomste fan it keatsbűn KNKB yn Frjentsjer stevich de toan.

 

Goed dat de media der binne
Gepost op: Vrijdag 14 november @ 16:05:47 (1171 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Je koenen der hast op wachtsje en no is it sa fier. In kat yn it nauw makket rare sprongen. Wy ha it dan oer de brief dy’t koartlyn by ús yn ‘e bus foel. No yn ‘e bus is net it goeie wurd, wy krigen him fia de mail op ús buro. As dat bart moat der wat mear as gewoanlik oan de hân węze want de freonen út it Fryske Haagje binne nochal selektyf mei it stjoeren fan parseberjochten. As it heal kin litte se ús links lizze. Dat snappe wy ek noch wol omdat de bobo’s fan de KNKB ús wol slite kinne. (Cartoon: Peter Vassilev).

 

Sipke Wiersma 87 jier: Mar wol de krâns by de 55+
Gepost op: Donderdag 13 november @ 11:36:44 (199 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2014


Der wienen 102 keatsers nei Frjentsjer delkommen en Willem van der Meulen wie der ien fan en dan te witten dat hy sneon 90 jier wurdt!

Sipke Wiersma, mei syn moai polsslagje, slacht de ballen noch moai fier fuort en by eltse slach komt wol in ferhaaltsje, begelyks "dat wie in prachtbal".

De priiswinners mei de krâns flnr: Germ Hallema, Jurjen Tiesnitsch, Sipke Wiersma en Bart Limburg

 

KNKB VOLOP IN BEWEGING
Gepost op: Donderdag 13 november @ 09:27:43 (1241 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Herman Sytema heeft op alle punten gelijk, maar ‘dat gesoademiter mei dy pear haadklassers’ staat niet los van de problematiek die hij schetst. Dit ‘gesoademiter’ heeft invloed op alle facetten van de kaatssport, want dit heeft ervoor gezorgd dat het kaatsen zijn gezicht goeddeels kwijt is.

 

Gosse Blom (1946-2014): een zachtmoedig mens
Gepost op: Donderdag 06 november @ 18:34:52 (344 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Rynk Bosma


Gosse Blom werd een ‘lopende encyclopedie’ genoemd door mensen die hem kenden, op zondag 2 november kwam er een plotseling einde aan zijn leven. ,,Ik tink dat hy op wie”, zo zei Gauke Bootsma van het Eerste Friese Schaatsmuseum in Hindeloopen, bijna dagelijks had hij contact met Blom.

,,Hy hat nea in sterke gezondheid hân, fan jongsôf oan sukkele hy al in bytsje.” Bootsma noemt Blom een man die bepaald een eigen mening had en ook niet gauw van die mening was af te brengen.

Ruzie werd het bijna nooit, evenmin als heftige meningsverschillen want daar was de zachtmoedige Blom niet tegen opgewassen. ,,Dan wie hy in bytsje fan it hynder.”

 

OPGEBLAZEN
Gepost op: Maandag 03 november @ 18:12:03 (475 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Het lijkt erop dat de wens het spelbeeld te veranderen eindelijk ook gaat leven bij het hoofdbestuur van de KNKB. Jammer genoeg lijken de voorgestelde maatregelen onvoldoende om het doel – aantrekkelijk spel – te realiseren: rigoureuze maatregelen zijn het zeker niet en daar komt nog bij dat de controle op naleving gedoemd is te mislukken, zolang men weigert die door externe mensen met ruime bevoegdheid te laten uitvoeren. Het lijkt te blijven bij wat cosmetische handelingen i.p.v. het Friese kaatsen zijn hart terug te geven.

 

Gerrit Tempel sloeg altijd met de blote hand uit
Gepost op: Maandag 03 november @ 18:02:54 (651 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Rynk Bosma


In het hoogseizoen droeg Gerrit Tempel wel eens een stukje blik om de ringvinger vanwege beurse plekken, dat was echter de enige bescherming van de hand die hij in zijn jaren als kaatser droeg. Samen met Willem Hiemstra vormde hij een uitzondering wat dit betreft, ‘op en út’ kaatsen met de blote hand.

 

Wer in skepnet fol by de 55+
Gepost op: Donderdag 30 oktober @ 16:28:40 (279 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2014


Der wienen 102 keatsers nei Frjentsjer delkommen en Willem van der Meulen wie der ien fan en dan te witten dat hy sneon 90 jier wurdt!

De priiswinners mei de krâns flnr: Sjouke Herrema, Hilbrand Schuurmans, Roel Zijlstra en Bert de Jong

 

Is dit de toekomst van het kaatsen?
Gepost op: Donderdag 16 oktober @ 18:25:58 (1002 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2014


Tijdens het laatst gehouden voorzittersoverleg kwamen de heren Theun de Jong van kaatsvereniging Sint Anne Drie Spul is Ut en Jan Willem van Beem van kaatsvereniging Sjirk de Wal beide met een plan en ideeën over een nieuwe zeggenschaps- dan wel beslisstructuur.

 

Winterskoft foar de 55+
Gepost op: Donderdag 16 oktober @ 14:32:49 (293 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2014


Foar de earste kear fan it winterskoft wienen 90 keatsers nei Frjentsjer delkommen. Om 10.00 oere koe it oangean mei de earste 54 keatsers fan de list.

De priiswinners mei de krâns flnr: Jolly Dooper, Wim Jousma en Jan Brandsma

 

'Takomst keatsen stiet faai'
Gepost op: Woensdag 15 oktober @ 07:51:35 (994 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2014


It keatsen ferkeart yn in krisis. Der komme hieltyd minder besikers op de fjilden, omdat it spultsje troch de bal en de want te statysk wurden is. It taktyske tuskenspul is ferdwűn en dęrmei ek de spanning. As de ferienings en it KNKB no gjin aksje űndernimme en dit net feroarje, dan sjocht Johannes Westra, de foarsitter fan de PC, gjin takomst foar de Fryske keatssport. (Foto: Henk Bootsma).

Westra:'Takomst keatsen stiet faai.'

 

Alde wyn yn nije sekken
Gepost op: Zaterdag 11 oktober @ 14:44:11 (1611 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


Ofrűne woansdeitejűn wie it ledeberie, sis mar wat ea it foarsittersoerlis wie. Dat wisten wy net mar kunde fan ús wie sa goed om ús efkes in mailtsje te stjoeren. Jimme sille it faaks wol witte, mailde hy ek noch, mar foar de wissichheid mail ik it jimme dochs mar. Want je kinne it nea witte en litte se jimme wer ‘links’ lizze. No, dat hie ús freon goed sjoen want de KNKB joech as sa faak gjin lűd. Hja dogge dan wol betiden dat se wiis binne mei in kritysk lűd mar yntusken kinne se ús bloed wol drinke. Altyd de finger op it seare plak lizze. Se wurde bytiden duvels fan. Wy snappe dat wol mar in bytsje bestjoerder mei kont yn ’e broek soe dęr net wekker fan lizze moatte.

 

ONDERGRONDS
Gepost op: Donderdag 09 oktober @ 06:37:45 (1394 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Gerrit Lettinga
Er schijnen diverse groepjes kaatsliefhebbers regelmatig bijeen te komen om te bespreken wat er zou moeten gebeuren om het publiek terug te krijgen op de kaatsvelden of op zijn minst de terugloop van het aantal toeschouwers te stoppen. Ze werken ondergronds en dus hoor je er inhoudelijk niets over. Dat is jammer, want het zou de verontruste kaatsliefhebbers goed doen te weten dat zij niet alleen staan in hun overtuiging ‘dat er wat moet gebeuren’.

 

KV Het Noorden: Alles of neat
Gepost op: Zaterdag 04 oktober @ 15:53:41 (1010 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Rynk Bosma


Ouwesyl, het leek in de verbeelding Gibraltar of misschien nog wel veel verder weg dan dat. De afstand had het formaat van een stille oceaan, toch was het binnen een uur onder handbereik. Drie jongens uit De Wâlden in de tweede helft van de jaren zestig, het zal 1967 geweest zijn. Drie Wâldmannen in de wankelmoedige puberleeftijd die hun eerste voorzichtige schreden zetten op een kaatsveld in de echte kaatshoek, weggedoken achter het brede postuur van een welwillende ouder met auto die bereid was hen naar het kaatsveld van Ouwesyl te brengen. (Foto: Gert Gort).

 

Reinige dei by de 55+ op Sonnenborgh
Gepost op: Donderdag 25 september @ 16:04:13 (401 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2014


In moaie kloft keatsers wie woansdei noch nei Ljouwert tasetten foar de lęste wedstriid fan it simmerskoft nettsjinsteande it suterige waar.

De priiswinners mei de krâns flnr: Oeds de Roos, Wim Jousma en Lieuwe Meijer

 

Kweapraat (87)
Gepost op: Woensdag 24 september @ 12:40:38 (3139 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen.

No, bliid dat it keatsseizoen der wer op sit?

No nee Sake, Fokke en ik meie ferrekte graach nei it keatsen ta en it is foar ús mear as in spultsje. Sjoch, it keatsen en it praat der oer hâldt net op as de lęste bal op de Aldehoupartij slein is. Dat giet troch oant it begjin fan it nije keatsseizoen. Wy krije nochal wat besite oan de doar en dan giet it trije fan de fjouwer kear oer it keatsen. Dat binne freonen dy’t it goed mei it keatsen foar ha en gjin ‘eigen’ belang ha en net beheind wurde troch eachkleppen dy’t in grut part fan de freonen noch altyd op ha. Hja ha dit jier ek wer oare wedstriden sjoen dan wy. It oantal bűtenslaggen foel best wol mei en it reinde wer boppeslaggen. Kaam allegearre troch dy duvelske nap fansels. De kontrole op de mof wie goed. De mannen fan de wantenkontrole ha wer om raak kontrolearre. Gjin ‘wanklank’ oer de skiedsrjochters. De ranking rôpt gjin fragen mear op en de keatsers binne der wiis mei. (Cartoon Peter Vassilev).

 

Daniël Iseger: 17de in klassement aller tijden
Gepost op: Woensdag 24 september @ 12:36:22 (871 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2014


Daniël Iseger krijgt top tien van het kaatsklassement aller tijden in zicht. (Foto: Henk Bootsma).

Daniël Iseger: goed voor meer dan 500 punten!

 

Leonie van der Graaf best geplaatste van huidige generatie
Gepost op: Woensdag 24 september @ 11:20:45 (779 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2014


Leonie van der Graaf is van de huidige generatie de beste geplaatste kaatsster in het klassement aller tijden voor de dames hoofdklasse. (Foto: Henk Bootsma).

Leonie: in fin mear as in bears!

 

Danië Iseger winnaar jaarklassment
Gepost op: Woensdag 24 september @ 09:19:07 (637 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2014


De 34-jarige Daniël Iseger is voor de tweede maal in zijn carričre winnaar geworden van het puntenklassement voor de heren hoofdklassers. (Foto: Henk Bootsma).

Daniël Iseger: winnaar jaarklassement 2014

 

Leonie van der Graaf prolongeert titel bij de dames
Gepost op: Woensdag 24 september @ 08:58:49 (440 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2014


Leonie van der Graaf is de verwachte winnaar geworden van het jaarlijkse puntenklassement bij de dames hoofdklasse. (Foto: Henk Bootsma).

Leonie van der Graaf: winnaar puntenklassement 2014!

 


   Websponsors
Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Frythermo vloerverwarming
Alfa Romeo Berlikum

   Nieuwsarchief
21 september
Jan Dirk de Groot laatste koning 2014

Partuur Nelie Steenstra wint in Leeuwarden

17 september
Kweapraat (86)

Lijst heren hoofdklasse Leeuwarden

Lijst dames hoofdklasse Leeuwarden

14 september
Hans Wassenaar zet wedstrijd naar zijn hand

13 september
Menno van Zwieten koning Lytse PC

Partuur Nicole Hempenius wint in Marsum

11 september
78 man te set op Sonnenborgh

Deelname Mantgum zakt door de ondergrens

10 september
Kweapraat (85)

Lijst heren hoofdklasse Marsum

Lijst dames hoofdklasse Marsum

09 september
Hillebrand Visser: dubbel gepakt!

08 september
Jubileum Kaatsvereniging De Keatsbal

Partuur Marije van der Meer wint in Reduzum

07 september
Zilveren Tulp voor Gert-Anne van der Bos

Trio Menno van Zwieten wint in Reduzum

Partuur Ludwig Seerden wint in Goutum

04 september
Lijst heren eerste klasse Reduzum


Copyright © Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2014
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20