Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home  ∑  Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2019

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
< mei >
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
>         01 02 03
> 04 05 06 07 08 09 10
> 11 12 13 14 15 16 17
> 18 19 20 21 22 23 24
> 25 26 27 28 29 30 31Agenda deze week:

Geen events deze week


Zoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web stats

Untitled Document

Kaatsklasssement heren sedert 1853

Pos.
Naam Woonplaats
Punten
1
Piet Jetze Faber Vrouwenparochie
885
2
Hotze Schuil Harlingen
876
3
Wybren van Wieren Marssum
785
4
Sake Saakstra Wergea
770
5
Tunno Schurer Arum
695
6
Taede Zijlstra Witmarsum
672
7
Klaas van Wieren Berlikum
669
8
Johannes Brandsma Sexbierum
658
9
Dirk Talsma Weidum
639
10
Klaas Kuiken Sint Annaparochie
628
11
Sake G. Porte Winsum (Gr.)
586
12
Jan Reitsma sr. Pingjum
584
13
Sjouke Helfrich Wergea
532
14
Sjouke de Boer Exmorra
530
15
Rienk de Groot Leeuwarden
516
16
Johan Okkinga Arum
506
17
Frans Helfrich Leeuwarden
478
18
Flip Soolsma Boornbergum
478
19
Ids Jousma Dokkum
473
20
Gerrit Okkinga Makkum
469
21
Gerrit de Jong IJsbrechtum
469
22
Johan D. Jansen Harlingen
468
23
Jarich van der Veen Damwoude
466
24
Gerben Okkinga Arum
465
25
Johan van Seijst Oudega-S
433
26
Johan Halbesma Harlingen
429
27
Wiebren Tj. Kooistra Dokkum
427
28
Meindert Tj. Kooistra Dokkum
422
29
Hans Knol Harlingen
420
30
Tamme Velstra Baard
418
31
André Kuipers Beetgumermolen
402
32
Coos Veltman Dronrijp
397
33
Reinder Triemstra Sint Jacobiparochie
394
34
Dooitzen de Bildt Sint Jacobiparochie
392
35
Chris Wassenaar Minnertsga
384
36
Hotze Rusticus Marssum
380
37
Johannes Westra Beetgum
379
38
Pieter Helfrich Harlingen
379
39
Thomas van der Meer Baard
376
40
Rinny Kuiper Makkum
368
41
Ids Roukema Harlingen
367
42
Klaas Anne Terpstra Minnertsga
366
43
Pieter van Tuinen Beetgumermolen
365
44
Johannes van Dijk Leeuwarden
365
45
Klaas de Jager Harlingen
363
46
Arp Hiemstra Leeuwarden
362
47
Albert Veldkamp Huizum
359
48
Simon Minnesma Dronrijp
348
49
Sijtse Abeles Kooistra Witmarsum
344
50
Peter Rinia Makkum
344
62
Pieter Tienstra Winsum (Gr.)
297
62
Dirk Jan van der Woud Goutum
259
74
Henk Vlietstra Franeker
251
79
Johannes G. Dijkstra Huizum
241
89
Auke van der Graaf Berlikum
237
102
Klaas Berkepas Hoornsterzwaag
221
107
Kor Zittema Beetgum
212
131
Douwe Groenendijk Groningen
162
151
Arie den Breejen Arum
133
159
Jan Willem van Beem Dronrijp
124
172
Tjitte Bonnema Franeker
109
174
Sibbele Lootsma: Sneek
108
190
Jochum Bouma Easterlittens
97
219
Marten Feenstra Berlikum
77
231
Taeke Triemstra Sint Jacobiparochie
74
233
Daniël Iseger Huizum
74
281
Rutmer van der Meer Wergea
56
300
Johan Abma Gauw
50
Copyright © Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2020
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20