Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home  ∑  Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2018
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
> 02 03 04 05 06 07 08
> 09 10 11 12 13 14 15
> 16 17 18 19 20 21 22
> 23 24 25 26 27 28 29
> 30            Agenda deze week:

Vrijdag, april 27
Evenement start om 11:00 Heren eerste klasse d.e.l.
Zaterdag, april 28
Evenement start om 11:00 Heren 50+ d.e.l. + verliezers ronde
Zondag, april 29
Evenement start om 09:00 Heren hoofdklasse afdelingswedstrijdZoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web stats

Untitled Document

Kaatsklasssement heren sedert 1853

Pos.
Naam
Woonplaats
Punten
1
Piet Jetze Faber
Vrouwenparochie
885
2
Hotze Schuil
Harlingen
876
3
Wiebren van Wieren
Marsum
785
4
Sake Saakstra
Wergea
770
5
Tunno Schurer
Arum
695
6
Chris Wassenaar
Minnertsga
681
7
Taede Zijlstra
Witmarsum
672
8
Klaas van Wieren
Berltsum
669
9
Johannes Brandsma
Sexbierum
658
10
Dirk Talsma
Weidum
639
11
Klaas Kuiken
Sint Annaparochie
628
12
Sake G. Porte
Winsum (Gr.)
590
13
Jan Reitsma sr.
Pingjum
580
14
Sjouke Helfrich
Wergea
534
15
Sjouke de Boer
Exmorra
530
16
Rienk de Groot
Leeuwarden
516
17
Johan Okkinga
Arum
506
18
Frans Helfrich
Leeuwarden
478
19
Flip Soolsma
Boornbergum
478
20
André Kuipers
Bitgummole
475
21
Ids Jousma
Dokkum
473
22
Gerrit Okkinga
Makkum
469
23
Gerrit de Jong
Ysbrechtum
469
24
Johan D. Jansen
Harlingen
468
25
Jarich van der Veen
Damwâld
466
26
Gerben Okkinga
Arum
465
27
Meindert Tj. Kooistra
Dokkum
452
28
Simon Minnesma
Dronryp
451
29
Wiebren Tj. Kooistra
Dokkum
440
30
Johan van Seijst
Oudega-S
433
31
Johan Halbesma
Harlingen
429
32
Taeke Triemstra
Sint Jacobiparochie
421
33
Hans Knol
Harlingen
420
34
Tamme Velstra
Baard
418
35
Klaas Anne Terpstra
Minnertsga
411
36
Auke van der Graaf
Berltsum
401
37
Dooitzen de Bildt
Sint Jacobiparochie
394
38
Reinder Triemstra
Sint Jacobiparochie
393
39
Coos Veltman
Dronryp
387
40
Hotze Rusticus
Marsum
381
41
Johannes Westra
Bitgum
379
42
Pieter Helfrich
Harlingen
379
43
Thomas van der Meer
Baard
376
44
Klaas Berkepas
Hoornsterzwaag
372
45
Pieter van Tuinen
Bitgummole
369
46
Rinny Kuiper
Makkum
368
47
Johannes van Dijk
Leeuwarden
365
48
Daniël Iseger
Goutum
363
49
Klaas de Jager
Harlingen
363
50
Ids Roukema
Harlingen
362
65
Rutmer van der Meer
Sint Jacobiparochie
325
73
Jacob Wassenaar
Sint Annaparochie
294
76
Marten Feenstra
Finkum
289
113
Johan van der Meulen
Damwâld
219
118
Gert-Anne van der Bos
Holwerd
208
122
Herman Sprik
Witmarsum
204
137
Folkert van der Wei
Witmarsum
184
147
Pier Piersma
Easterlittens
162
155
Hylke Bruinsma
Minnertsga
149
178
Renze Pieter Hiemstra
Sint Jacobiparochie
124
203
Jan Dirk de Groot
Buitenpost
102
216
Karel Nijman
Leeuwarden
88
233
Martijn Olijnsma
Hijum
80

Bron: Boppeslach Franeker

Copyright © Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2018
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20