Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home  ∑  Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2019

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
< mei >
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
>         01 02 03
> 04 05 06 07 08 09 10
> 11 12 13 14 15 16 17
> 18 19 20 21 22 23 24
> 25 26 27 28 29 30 31Agenda deze week:

Geen events deze week


Zoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web stats

Untitled Document

Kaatsklasssement heren sedert 1853

Pos.
Naam
Woonplaats
Punten
1
Piet Jetze Faber
Vrouwenparochie
885
2
Hotze Schuil
Harlingen
876
3
Wiebren van Wieren
Marsum
785
4
Sake Saakstra
Wergea
770
5
Chris Wassenaar
Minnertsga
698
6
Tunno Schurer
Franeker
695
7
Taede Zijlstra
Witmarsum
672
8
Klaas van Wieren
Berltsum
669
9
Johannes Brandsma
Sexbierum
658
10
Dirk Talsma
Weidum
639
11
Klaas Kuiken
Sint Annaparochie
628
12
Taeke Triemstra
Sint Jacobiparochie
593
13
Sake G. Porte
Winsum (Gr.)
590
14
Jan Reitsma sr.
Pingjum
580
15
Daniël Iseger
Leeuwarden
554
16
Sjouke Helfrich
Wergea
534
17
Sjouke de Boer
Exmorra
530
18
Rienk de Groot
Leeuwarden
516
19
Johan Okkinga
Arum
506
20
Frans Helfrich
Leeuwarden
478
21
Flip Soolsma
Boornbergum
478
22
André Kuipers
Bitgummole
475
23
Ids Jousma
Dokkum
473
24
Gerrit Okkinga
Makkum
469
25
Gerrit de Jong
Ysbrechtum
469
26
Johan D. Jansen
Harlingen
468
27
Jarich van der Veen
Damwâld
466
28
Gerben Okkinga
Arum
465
29
Meindert Tj. Kooistra
Dokkum
452
30
Simon Minnesma
Dronryp
451
31
Wiebren Tj. Kooistra
Dokkum
440
32
Johan van Seijst
Oudega-S
433
33
Johan Halbesma
Harlingen
429
34
Hans Knol
Harlingen
420
35
Tamme Velstra
Baard
418
36
Klaas Anne Terpstra
Minnertsga
411
37
Auke van der Graaf
Berltsum
401
38
Dooitzen de Bildt
Sint Jacobiparochie
394
39
Reinder Triemstra
Sint Jacobiparochie
393
40
Marten Feenstra
Feinsum
391
41
Gert-Anne van der Bos
Holwerd
388
42
Coos Veltman
Dronryp
387
43
Hotze Rusticus
Marsum
381
44
Johannes Westra
Bitgum
379
45
Pieter Helfrich
Harlingen
379
46
Thomas van der Meer
Baard
376
47
Klaas Berkepas
Hoornsterzwaag
372
48
Pieter van Tuinen
Bitgummole
369
49
Rinny Kuiper
Makkum
368
50
Johannes van Dijk
Leeuwarden
365
51
Klaas de Jager
Harlingen
363
54
Ids Roukema
Harlingen
362
70
Johan van der Meulen
Bitgummole
319
85
Herman Sprik
Witmarsum
278
88
Hylke Bruinsma
Minnertsga
269
90
Renze Pieter Hiemstra
Sint Jacobiparochie
262
98
Pier Piersma
Easterlittens
249
138
Jan Dirk de Groot
Driezum
189
142
Cornelis Terpstra
Bitgummole
186
176
Martijn Olijnsma
Grou
128
193
Alle-Jan Anema
Heerenveen
110
207
Hendrik Kootstra
Minnertsga
100
208
Hans Wassenaar
Leeuwarden
100
214
Tjisse Steenstra
Bitgummole
93
269
Bauke Triemstra
Sint Jacobiparochie
68
277
Hendrik Tolsma
Goutum
65

Bron: Boppeslach Franeker

Copyright © Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2020
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20